Ydelser

 

 

VI ARBEJDER FOR AT GIVE BØRN BEDST MULIGE UDDANNELSER, DER RUSTER DEM TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER

 

Workshop

Vi afholder workshops for undervisere, der gerne vil styrke deres kompetencer inden for entreprenørskabsundervisning. Workshoppens omfang og antallet af deltagere kan varieres.

Gennem deltagelse i en workshop får man viden om de formelle krav, der stilles til innovation og entreprenørskab i undervisningen samt brugbar teori og redskaber, der kan anvendes i undervisningen. Workshoppen kan berøre emner som: 

  • Innovation i undervisningen
  • 21st Century Skills
  • Formelle lovkrav, målsætninger og evaluerering
  • Processer, typiske udfordringer og redskaber til at håndtere dem
  • Strukturering af forløb

Samtidig er det ved alle workshops et mål, at man efterlades inspireret, engageret og med lyst til at arbejde med innovation og entreprenørskab.


Udviklingsforløb

Vi tilbyder overordnede løsninger til skoler, der vil udvikle og kvalificere indsatsen på innovations- og entreprenørskabsområdet. Forløbet sammensættes efter den enkelte skoles behov. 

Overskrifter kunne være: Rådgivning omkring skolens langsigtede vision og strategi for entreprenørskabsundervisning; Workshops for ledelse og personale; Formidling af kontakt til eksterne samarbejdsparter; Planlægning af eller sparring omkring undervisningsforløb; Opstart af projekter og forløb med elever; Vejledning og feedback til undervisere.


Innovationsprojekter og den åbne skole

Vi koordinerer og planlægger undervisningsprojekter, som tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger og arbejdet med at udvikle innovative løsninger.

Vores samarbejdspartnere er skoler, organisationer og virksomheder, som ønsker at fremme en innovationsdagsorden. Ved at lade eleverne møde fx lokale organisationer eller virksomheder og arbejde med deres konkrete udfordring øges udbyttet for eleverne. Både i forhold til kompetencer og elevernes egenforståelse.

Vi hjælper fra processens første stadier med at afklare perspektiver og styrke relationen til den eksterne samarbejdspartner og indtil projektet er afsluttet og evalueres. Under selve undervisningsforløbet kan vi møde op under igangsættelse og afslutning, eller vi kan være til stede under hele forløbet – enten alene eller i tæt samarbejde med skolens egne undervisere.